Tuan Mohd Salim bin Mohamed Yusoof

Pengetua SMT Tunku Abdul Rahman Putra

Pernah bertugas di SMT Seberang Perai, KV Balik Pulau, KV Batu Lanchang sebelum dilantik sebagai Pengetua TI Penang pada 13 Ogos 2018.