Puan Hajah Shukeriah binti Mustaffa

Guru Kanan Bidang Kemanusiaan SMT Tunku Abdul Rahman Putra