Garis Masa Sekolah

Garis Masa Sekolah

1956 YAB Tun Abdul Razak bin Hussain (Menteri Pelajaran) mempengerusikan Jawatankuasa Pendidikan Pelajaran, mencadangkan dua daripada 4 buah Sekol

Continue Reading
Logo dan Lagu Sekolah

Logo dan Lagu Sekolah

Logo Sekolah GEAR: Melambangkan sabuah institusi pendidikan teknikalBUKU: Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib dan mempunyai kedudukan yang

Continue Reading
Kursus Ditawarkan

Kursus Ditawarkan

Kejuruteraan Awam Kursus ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan pengetahuan asas dalam Kejuruteraan Awam dengan memberi penekanan kepada sk

Continue Reading