PENGUMUMAN

Semakan Pusat PKSK Ambilan 2022 di https://spskt4.moe.gov.my
[7 Januari – 14 Februari 2022]

***
Pelajar TI Penang yang telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19 diminta untuk membuat pengemaskinian status vaksinasi di portal ourSMART
[Maklumat Lanjut]