Jurusan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Kursus ini adalah pendedahan kepada murid kepada asas Kejuruteraan Elektrik & Elektronik. Konsep-konsep asas yang dipelajari dapat memupuk dan memperkembangkan minat dan penguasaan prinsip kejuruteraan Elektrik & Elektronik seperti litar, elektromagnet, pengubal diod, transistor dwikutub, elektronik conduit, perhubungan, komputer motor dan robotik melalui aktiviti pembelajaran secara teori, amali dan binaan projek. Ia juga membantu murid untuk memahami komponen-komponen elektrik dan elektronik serta simbol-simbolnya.

Mata Pelajaran SPM Diambil

  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Islam/Moral
  • Sejarah
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Fizik
  • Kimia
  • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
  • Lukisan Kejuruteraan

Sumber: https://www.moe.gov.my/pendidikan/tvet/sekolah-menengah-teknik/info-bidang