Penafian

Sebarang maklumat yang terkandung di Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra adalah benar semasa kandungan tersebut dimuat naik. Walaupun pengurus Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra telah berusaha memastikan segala maklumat yang dipaparkan mutakhir dan benar, kami tidak dapat menjamin bahawa segala maklumat yang dipaparkan adalah mutakhir dan benar semasa diakses oleh anda. Oleh itu, anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang risiko yang timbul akibat maklumat yang diakses.

Kerajaan Malaysia, umumnya; dan Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, khususnya; tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat akses ke laman web ini.

Pengurus Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra telah berusaha memastikan bahawa semua pautan kepada sumber luar termasuk laman web, gambar, video dan lain-lain sumber yang dipautkan kepada Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra adalah selamat untuk diakses. Walau bagaimanapun, Kerajaan Malaysia, umumnya; dan Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, khususnya; tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat akses ke atas pautan luar melalui laman web ini.

Sebarang pandangan, ulasan atau kenyataan yang ditinggalkan pengguna yang mengakses Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra adalah atas kapasiti individu yang meninggalkan pandangan, ulasan atau kenyataan tersebut dan tidak mewakili pandangan, ulasan atau kenyataan Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra.

Pengurus Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra telah berusaha untuk memastikan Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra sentiasa boleh diakses. Namun, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra tidak akan bertanggungjawab jika laman web tidak boleh diakses akibat masalah teknikal yang diluar kawalan kami.

Pengurus Laman Rasmi TI Penang, SMT Tunku Abdul Rahman Putra telah menyediakan kemudahan terjemahan kepada bahasa selain Bahasa Melayu untuk kemudahan pengguna. Sila ambil perhatian bahawa kandungan yang dipaparkan setelah dialih bahasa berkemungkinan mempunyai maksud yang berbeza daripada maksud sebenar. Kerajaan Malaysia, umumnya; dan Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, khususnya; tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan atau salah maklumat secara langsung atau tidak langsung yang mungkin terjadi atas kandungan yang telah dialih bahasa tersebut.