Jurusan Perdagangan

Kursus ini ditawarkan bagi memberi pendedahan kepada murid berdasarkan amalan perdagangan dan perniagaan yang merangkumi bidang pengeluaran, perdagangan, perniagaan, bantuan perniagaan, pelaburan, pemilikan perniagaan, konsumerisme dan etika amalan perniagaan. Pembelajaran merangkumi pemahaman konsep serta perkembangan maklumat terkini dalam bidang perdagangan berdasarkan kepada konsep, peraturan, undang-undang yang diamalkan dalam dunia perniagaan sebenar. Ia akan membantu untuk membina asas yang kukuh untuk menceburkan diri dalam bidang perdagangan di aras lebih tinggi. Kursus ini juga memberi peluang untuk murid mempelajari amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan.

Mata Pelajaran SPM Diambil

Pakej A: STEM

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Islam/Moral
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Pengajian Keusahawanan
 • Prinsip Perakaunan

Pakej B: Sastera dan Kemanusiaan

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Islam/Moral
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Sains
 • Ekonomi
 • Pengajian Keusahawanan
 • Prinsip Perakaunan

Sumber: https://www.moe.gov.my/pendidikan/tvet/sekolah-menengah-teknik/info-bidang