Logo Sekolah

  • GEAR: Melambangkan sabuah institusi pendidikan teknikal
  • BUKU: Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib dan mempunyai kedudukan yang tertinggi
  • POKOK PINANG: Institusi pendidikan ini terletak di Pulau Pinang dan melambangkan satu proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar yang berterusan dalam menuntut ilmu
  • WARNA MERAH: Perjuangan berani pelajar dalam menuntut dan memartabatkan ilmu
  • WARNA BIRU: Perpaduan dan keharmonian warga teknik
  • WARNA PUTIH: Kesucian dalam menuntut ilmu
  • “USAHA JALAN KEMAJUAN”: Sebagai pelajar perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan