Visi dan Misi

Kementerian Pendidikan Malaysia

VISI: Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI: Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional

VISI: Peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul.

MISI: Memperkasakan pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti.


Sekolah

VISI: Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra sebagai sebuah institusi pendidikan teknikal yang terbilang dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah menjelang tahun 2025.

MISI: Melaksanakan sistem pendidikan teknikal bertaraf dunia bagi melahirkan insan yang berpengetahuan, berinovatif dan beragama.