Berita Alumni: Ts. Dr. Zainab binti Ajab Mohideen

Kami seluruh warga TI Penang mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ts. Dr. Zainab binti Ajab Mohideen, Alumni TI Penang tahun 1993/1994, atas penarafan sebagai Teknologis Profesional daripada Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT).