Pendaftaran Murid Baharu Ambilan 2024

Pra-Pendaftaran: 117 Mac 2024
Hari Pendaftaran: 18 Mac 2024

Pra-Pendaftaran diwajibkan sebelum murid melapor diri pada Hari Pendaftaran. Sila rujuk maklumat tentang Pra-Pendaftaran pada dokumen tawaran.