Program Limited Resource Teacher Training (LRTT)

Program Limited Resource Teacher Training bersama felo dari United Kingdom dan Amerika Syarikat telah berlangsung dari 17 Julai sehingga 1 Ogos 2019.