Kebenaran kepada Waris Pelajar Tingkatan 4 untuk Mengambil Barang di Asrama

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Dimaklumkan bahawa susulan pengumuman kerajaan berkenaan pembukaan kembali sekolah pada 24 Jun 2020, pihak Jabatan Pelajaran Negeri telah memberi kebenaran kepada pelajar Tingkatan 4 untuk mengambil barang di asrama dengan memathui jadual dan Prosedur Operasi Standard (SOP) seperrti berikut: